• آیا پنهان کردن فردی از وراث کلاهبرداری است؟
  • بعد از فوت پدربزرگم، پدر و عمویم تنها وارثان ایشان بودند. پدرم در آن زمان ایران نبودند و بعد از 4 سال در خارج از ایران فوت می کنند. عمویم ایشان را معرفی نکرده و خودشان را تنها وارث معرفی کردند. آیا ایشان مجرم هستند؟ جرم ایشان چیست؟
1400/10/08

سلام و عرض ادب. بر اساس ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت، هرگاه معلوم شود که متقاضی تصدیق انحصار وراثت با علم بر عدم وراثت خود، تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود، تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است، کلاهبردار محسوب می شود. بنابراین، در صورتی که عموی شما با علم به وجود پدرتان، خود را تنها وارث معرفی کرده باشد میتواند مشمول ماده 9 محسوب شود.

-->