• اثبات مالکیت
  • سلام در صورت ایجاد اختلاف در مالکیت زمینی که سند رسمی ندارد چطور باید مالکیت خود را ثابت کنم و به چه دلایلی میتوانم استناد کنم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.
1400/10/11

درود بر شما مچکر بابت انتخاب داتیکان. شما باید دادخواست اثبات مالکیت خود را در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک تقدبم نمایید. برای اثبات مالکیت خود میتوانید به اسناد عادی، سابقه تصرف و شهادت شهود استناد کنید. درصورت نیاز به وکلای تخصصی دعاوی ملکی با داتیکان تماس بگیرید.

-->