• الزام به اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی
  • سلام. من یک واحد آپارتمان را پیش خرید کردم ساختمان تکمیل شده متاسفانه سازنده و مالک رسمی پایان کار نمیگیرند و سند را هم به نام من نمی زنند. میخواستم بپرسم علیه چه کسی باید شکایت کنم و چه دعوایی طرح کنم؟ ممنونم
1400/10/15

درود برشما. اخذ پایان کار مقدمه تنظیم سند رسمی و وظیفه مالک رسمی ملک است اما چون ممکن است که در قرارداد بین سازنده و مالک تعهد اخذ پایان کار بر دوش سازنده قرار گرفته باشد شما باید در ضمن دعوای الزام به تنظیم رسمی در قسمت خواسته الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی را هم تقاضا نمایید و هر دو فرد سازنده و مالک رسمی را طرف دعوا قرار دهید. در صورت نیاز به مشاوره تخصصی یا تنظیم لوایح و قراردادها و همچنین اعطای وکالت در انواع دعاوی با موسسه داتیکان تماس حاصل نمایید.

-->