• صورت مجلس تفکیکی
  • سلام. میخواستم بپرسم صورت مجلس تفکیکی چیه و کی باید گرفته بشه؟
1400/10/15

سلام. بعد از احداث ساختمان و اخذ پایان کار، برای صدور سند تفکیکی (سند رسمی هر واحد) باید حدود و مشخصات واحدهای ساخته شده و قسمتهای مشترک ساختمان شناسایی شود تا اداره ثبت بتواند بر اساس اطلاعات به دست آمده سند تفکیکی صادر کند. این اطلاعات در صورت جلسه ای به نام صورت مجلس تفکیکی درج می شود که این صورت مجلس مقدمه تنظیم سند رسمی هر واحد است. لازم به ذکر است که در صورت مجلس تفکیکی به مالکیت اختصاصی واحدها پرداخته نمیشود. در صورت نیاز به مشاوره بیشتر یا اعطای وکالت در انواع دعاوی با داتیکان تماس بگیرید.

-->