• تاثیر گذشت چند نفر از وراث
  • سلام. در صورتی که چند نفر از وراث گذشت کنند آیا تعقیب مجرم متوقف می شود یا بقیه وراث میتوانند تعقیب او را تقاضا نمایند؟
1400/10/18

درود بر شما. براساس تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی تنها در صورت گذشت همه وراث تعقیب یا رسیدگی متوقف میشود. بنابراین، حتی اگر یکی از وراث نیز گذشت نکند حسب مورد تعقیب یا رسیدگی متوقف نمی شود.

-->