• جلب شهود یا مطلع در دادسرا
  • سلام وقت شما بخیر. میخواستم بپرسم اگر شهود در دادسرا حاضر نشوند آیا ممکنه جلب شوند؟
1400/10/19

درود بر شما. بله براساس تبصره ۱ ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می شود.

-->