• اعتراض به اقدام شهرداری مبنی بر تعطیل نمودن محل کسب بخاطر عدم رعایت اصول بهداشتی
  • سلام. شهرداری یک هفته است قصابی ما را به ادعای عدم رعایت اصول بهداشتی تعطیل کرده لطفا راهنمایی کنید کجا باید شکایت کنم؟ ممنونم.
1400/10/19

سلام. مرجع اعتراض به این اقدام شهرداری کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری است. رای قطعی کمیسیون مذکور نیز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. در صورت نیاز به مشاوره تخصصی یا اعطای وکالت در انواع دعاوی با موسسه داتیکان تماس بگیرید.

-->