• ملاقات فرزند قبل از طلاق
  • با سلام قریب دو سال همسرم منزل مشترک را ترک کرده وثمره ازدوج یکساله که یک پسر می باشد با خود به منرل پدری برده ومانع از ملاقات بنده با فرزندم می شود قرار ملاقات موقت صادر شده ولی خانم اعتداض گذاشته به تجدید نظر سپس به شورای حل اختلاف رفته ولی هیچ نتیجه برای بنده حاصل نشده است
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

اجراي دستور ملاقات فرزند بدون تشريفات دادرسي انجام ميشود و نيازي به حصول نتيجه اعتراض ندارد

-->