• اعتراض به آراء شعب تعزیرات حکومتی در پرونده های قاچاق
  • سلام. آیا آراء صادره در پرونده های قاچاق از شعب تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است؟
1400/10/19

درود بر شما. خیر براساس تبصره۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی:« آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست».

-->