• اخذ انحصار وراثت توسط طلبکار متوفی
  • سلام بر شما. آیا کسی که از متوفی طلب دارد میتواند تقااضای اخذ انحصار وراثت کند برای او؟
1400/10/19

درود بر شما. بله هر شخص ذینفع میتواند از شورای حل اختلاف تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نماید. در صورت نیاز به مشاوره بیشتر یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه تماس بگیرید.

-->