• ضمان عاریه دهنده نسبت به مال مورد عاریه
  • سلام. من ماشینم را به یکی از دوستام دادم تا با آن به شهرستان بره یک روز و برگرده ایشان در راه برگشت به علت نقص ترمز ماشین تصادف کرده و آسیب دیده ماشین هم داغون شده ایشون خسارت ماشین رو نداده من ازشون شکایت کردم ایشون هم دعوای متقابل مطرح کرده که من میدونستم ماشین ترمزش عیب داره و بهش دادم درحالی که اینطور نیست واقعا. به نظر شما دعوای ایشان چیه نتیجه ش؟
1400/10/19

سلام. نتیجه پرونده را قاضی دادگاه تعیین میکند. در واقع شما خودروتان را به ایشون عاریه داده بودید و شما به عنوان معیر مسئولیتی ندارید مگر که ایشان ثابت کند که شما از نقص فنی خودرو آگاه بودید و در صورت انکار شما تقریبا اثبات آن غیرممکن است. پس خیلی نگران نباشید. در صورت نیاز به مشاوره بیشتر یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه تماس بگیرید.

-->