• تفاوت صلح و هبه
  • سلام. میخواستم بپرسم تفاوت عقد صلح و هبه چیه. ممنون
1400/10/20

درود بر شما. تفاوت اصلی هبه و صلح عبارتند از: 1.صلح عقدی لازم است اما هبه اصولا از طرف واهب جایز و قابل رجوع است جز در موارد مقرر در مواد 803، 805، 806 و 807 قانون مدنی. 2. هبه عقد عینی است و قبض در آن شرط صحت است و قبل از ثبض اثری ندارد اما صلح عقدی رضایی است و به صرف ایجاب و قبول واقع میشود. 3. هبه معمولا مجانی است و صلح معمولا معوض است اما شرط عوض در هبه و صلح مجانی (محاباتی) نیز صحیح و بلااشکال است. 4.هر عقدی را میتوان در قابل عقد صلح منعقد کرد اما هبه یک قالب خاص است. 5.در هبه صغیر ممیز یا سفیه نیز میتوانند قبول کنند (چون صرفا نافع است) اما در صلح چنین نیست مگر در صلح محاباتی. 6.در هبه معمولا شخیصت طرف علت عمده عقد است اما در صلح چنین نیست مگر در صلح محاباتی.

-->