• اعاده دادرسی نسبت به قرارها
  • سلام میخواستم بپرسم آیا نسبت به قرارهای قطعی میتوان درخواست اعاده دادرسی کرد؟
1400/10/21

سلام و درود. اعاده دادرسی عام مخصوص احکام قطعی است و قرارها قابل اعاده دادرسی عام نیستند. اما با وجود این، نسبت به قرارها نیز میتوان از طریق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از طریق رئیس قوه قضاییه درخواست اعاده دادرسی کرد.

-->