• ارث در رابطه فرزندخواندگی چگونه است؟
  • سلام. من و همسرم 6 سال پیش کودکی را طبق مقررات و قوانین به فرزندخواندگی قبول کردیم. الان در صورت فوت من یا همسرم ایشان از ما ارث می برد یا خیر؟
1400/10/26

سلام وقتتون بخیر. مطابق ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجب ارث دو امر است: نسب و سبب. همچنین قرابت ناشی از فرزندخواندگی از موجبات ارث بری محسوب نمی شود. در نتیجه فرزند هیچ گونه ارثی از شما نمی برد اما در خصوص نفقه و حضانت در حکم فرزند خانواده است.

-->