• آيا حضانت فرزند هميشه با پدر است؟
  • سلام. ميخواهم از شوهرم طلاق بگيرم اما هر بار شوهرم با تهديد اينكه ديگر نميگذارد بچه هايم را ببينم من را منصرف مي كند. آيا قانونا هميشه حضانت و نفقه بچه ها با پدر است و مادر حق حضانت دارد؟
1400/11/04

سلام وقتتون بخير. بر اساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدني برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. در نتيجه موضوع نفقه و حضانت جداست و حضانت بعد از هفت سالگي با پدر است.

-->