• فسخ نكاح بعد از چند سال
  • من و خانمم 5 سال پيش ازدواج كرديم و يك ماه بعد من متوجه دروغ همسرم شدم و از طريق دادگاه خانواده اقدام كردم و به دليل تدليس ايشان حق فسخ ازدواجمان به من داده شد. من ايشان را بخشيدم و از اين حق استفاده نكردم . اكنون به دلايل مختلف ديگر و نداشتن تفاهم مي خواهم از ايشان جدا بشم آيا مي توانم از حق فسخ 5 سال پيش استفاده كنم؟
1400/11/04

سلام وقت بخير. مطابق ماده ۱۱۳۱ قانون مدني خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این‌ که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد . لذا الان نمي توانيد از حق فسخ 5 سال پيش استفاده كنيد.

-->