• آيا مادر مي تواند اموالش را بدون اجازه فرزندان وصيت كند؟
  • سلام. بعد از فوت پدرم به دليل مهريه بالاي مادرم بيشتر اموال پدرم مانند خانه و ماشين و..به مادرم رسيد. آيا ايشان مي توانند بدون رضايت ما اموال را به فرزند ديگري منتقل كنند. اگر براي بعد از مرگشان وصيت كنند؛ آيا اين وصيت درست است؟
1400/11/04

سلام و احترام. مهريه و سهم الارث مادرتان متعلق به ايشان است و ميتوانند هر گونه دخل و تصرفي در آن داشته باشند. اما وصيت اموال بعد از مرگ تا يك سوم صحيح است و بقيه با تنفيذ ورثه مي باشد.

-->