• آيا پرداخت هزينه بيمه خانم در دوران حق حبس بر عهده شوهر است؟
  • سلام همسرم از حق حبس استفاده كردند و در اين مدت من هزينه و مخارج ايشان را مي دهم. بيمه ايشان آيا برعهده من است و قانونا من وظيفه پرداخت هزينه بيمه را دارم؟
1400/11/11

سلام و احترام. طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدني نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. درنتيجه بيمه نيز از موارد نفقه محسوب مي شود.

-->