• آيا داشتن پيج فيك جرم است؟
  • سلام من پيج فيكي دارم كه فالوور آن به ده كا رسيده شخصي من را تهديد به شكايت كرده است. آيا مي تواند از من شكايت كند؟ آيا پيج فيك جرم است؟ من براي هيچ كس مزاحمتي نداشته ام.
1400/11/11

سلام وقت بخير. اگر مزاحمتي نداشته ايد وصف مجرمانه ندارد لذا جرم محسوب نمي شود.

-->