• فاصله ابلاغ احضاریه و حضور در دادسرا
  • سلام میخواستم بپرسم از تاریخ ابلاغ تا روز حضور در دادسرا حداقل چند روز است؟ من به دادسرا احضار شدم و باید ظرف 3 روز حاضر شوم آیا این قانونی است؟
1400/11/13

سلام و درود بر شما. براساس ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور در دادسرا نزد بازپرس نباید کمتر از 5 روز باشد بنابراین تعیین فاصله 3 روز غیرقانونی است.

-->