• ورود ثالث در دیوان عدالت اداری
  • با سلام. در دعاوی دیوان عدالت اداری آیا امکان ورود ثالث است؟
1400/11/13

درود بر شما. بله براساس ماده 55 قانون دیوان:هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

-->