• آیا حکم ورشکستگی قابل فرجام خواهی است؟
  • با سلام. آیا حکم ورشکستگی قابل فرجام خواهی است؟
1400/11/13

درود بر شما. از آنجایی که آرای قابل فرجام در قانون آیین دادرسی مدنی احصا گردیده است و آرای صادره در دعوای ورشکستگی در بین آنها نیست بنابراین آرای صادره در دعاوی ورشکستگی قابل فرجام نیست. در صورت نیاز به مشاوره بیشتر و یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه داتیکان تماس بگیرید.

-->