• ماهیت حقوقی شیربها
  • با سلام. میخواستم بپرسم ماهیت حقوقی شیربها چیست؟ با سپاس
1400/11/16

درود بر شما. به نظر می رسد ماهیت حقوقی شیربها هبه معوض باشد که عوض آن وقوع عقد نکاح است. این موضوع در برخی آراء دادگاه ها نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

-->