• قرار منع تعقیب
  • سلام. چه زمانی قرار منع تعقیب متهم صادر می شود؟
1400/11/16

درود بر شما. براساس ماده 265 قانون آ.د.ک قرار منع تعقیب در یکی از دو صورت زیر صادر می شود: 1. عمل ارتکابی جرم نباشد یا 2. ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد.

-->