• اجرت المثل ایام تصرف ملک و خلعیت ملک
  • اآبا سلام لطفا متن دادخواست جهت تخلیه ملک و دادخواست اجرت المثل ایام تصرف ملک را که دو دانگ ان از سال 93/4/16 تا کنون به نام من است و در تصرف یکی از بستگان من است برایم بفرستید
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام.درصورتی که اموالی از ایشون سراغ دارید که به اسمشون هست تامین خواسته رو که نوشتم اول پیگیری کنید و در صورتی که مالی ندارند تامین خواسته رو حذف کنید. موفق باشید .

-->