• میزان خسارت به خودرو گران قیمت چقدر است؟
  • سلام من یک ماشین پراید دارم و حدود 2 ماه قبل، در بزرگراه بعثت با یک ماشین پرادو تصادف کردم. در این تصادف من مقصر شناخته شدم. سوالم این است که تا چه میزان باید خسارت بدهم؟ چون خودرو مقابل گران قیمت است، آیا بنده باید تمام خسارت وارده را جبران کنم؟
1400/12/03

با سلام مطابق تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث حداکثر خسارت مالی قابل پرداخت از محل بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه برای خودروی گران قیمت مبلغ 320 میلیون تومان است و بقیه خسارت نیز از باید از محل بیمه بدنه خودرو گران قیمت پرداخت شود.

-->