• استشهادیه
  • باسلام-متن استشهادیه مبنی براینکه مضروب در مورخه با خودرو در محل آدرس تصادف نموده و نامبرده درمحل توسط اورژانس 115 مورد مداواقرارگرفته و آسیب جدی دیده بوده اند
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام. یک روز پس از پرداخت متن ارسال می شود.

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->