• اگر در حال آموزش رانندگی تصادف صورت گیرد، چه کسی مقصر است؟
  • سلام خدمت شما پسر من حدود 3 ماه قبل برای گرفتن گواهینامه در یکی از موسسات مجاز اقدام به یادگیری رانندگی نمود. در یکی از روزهایی که در حال رانندگی با مربی خود بود، با خودرو دیگری تصادف کرد. راننده خودرو مقابل فوت کرد. با توجه به توضیحات مطرح شده، آیا دیه این فرد را فرزند من باید پرداخت کند یا مربی او؟
1400/12/03

باسلام و احترام مطابق تبصره 3 ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث در صورتي كه حادثه در حين آموزش رانندگي توسط مراكز مجاز يا آزمون اخذ گواهينامه رخ دهد، خسارت از محل بیمه نامه شخص ثالث خودروی مورداستفاده برای آموزش پرداخت می شود و مبلغ خسارت پرداختی از آموزش گيرنده يا آزمون دهنده قابل بازيافت نخواهد بود. بنابراین مسئولیت پرداخت خسارت در این مورد با بیمه نامه خودروی مربی می باشد.

-->