• برای رفع ممنوع الخروجی باید از کجا اقدام کنیم ؟
  • با سلام همسرم برای یک قرارداد تجارتی باید به آلمان سفر کند ایشون قبل از فراهم کردن مقدمات سفرش استعلام ممنوع الخروجیش رو گرفت و بهش گفته شد بابت چکی که ضامنش شدن ممنوع الخروجیش گرفته شده حالا درخواست رفع ممنوع الخروجیش رو باید به کجا بده ؟
1400/12/03

سلام و وقت بخیر برای رفع ممنوع الخروجی به دلیل چک برگشتی همسر شما ابتدائا باید بررسی کنند، ممنوع الخروجی شان به دلیل چک مربوطه از طریق اجرای اسناد صورت گرفته است یا دادگاه در این صورت به مرجع مربوطه مراجعه کرده و درخواست رفع ممنوع الخروجی را تقدیم نماید و مراحل آن را طی نماید.

-->