• اگر راننده گواهینامه نداشته باشد، بیمه خسارت بدنی را پرداخت میکند؟
  • سلام خدمت مجموعه محترم داتیکان من گواهینامه رانندگی ندارم و بدون داشتن گواهینامه با یک خودرو تصادف کردم. متاسفانه یکی از سرنشینان خودرو مقابل، صدمات بدنی جدی دیده و چند قسمت از دست و پا و کمرش دچار شکستگی عمیقی شده است. با توجه به اینکه گواهینامه ندارم، آیا شرکت بیمه خسارات شخص صدمه دیده را پرداخت میکند یا خیر؟
1400/12/15

سلام و وقت بخیر براساس بند پ ماده 15 قانون بیمه اجباری شخص ثالث بیمه مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن خود به قائم مقامی از زیان دیده برای دریافت خسارت به شما مراجعه نماید.

-->