• آيا ماشين جزء مستثنيات دين است؟
  • سلام. بنده خانه ي مستقلي از خود ندارم و تنها يك ماشين به اسم بنده است. آيا اين ماشين از مستثنيات دين من محسوب مي شود يا نه؟
1401/01/23

سلام و عرض ادب. مصاديق مستثنيات دين در ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي شمرده شده است همچنين اگر خودرو وسیله امرار معاش شما باشد جزء مستثنيات دين محسوب مي شود در غير اين صورت خير. در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700

-->