• مجازات جرم تهمت و افترا چيست؟
  • سلام . در دعواهاي خانوادگي اگر شخصي در درگيري تهمت نا بجا بزند و شاهد هم داشته باشيم آيا مجازاتي براي تهمت وجود دارد؟ مجازات آن چيست؟
1401/01/23

سلام وقتتون بخير. مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامي، هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

-->