• اگر كسي طلب خودش را ببخشد آيا بعدا ميتواند طلبش را پس بگيرد؟
  • سلام. پدرم به دليل دوستي با بدهكار، تمام طلبش را بخشيد و بعد از آن نيز مدت يكسال با همان دوست شراكتش را ادامه داد. اما الان پشيمان است، آيا ميتواند طلب قبلي خود را از ايشان پس بگيرد؟
1401/01/27

سلام و احترام. مطابق ماده 806 قانون مدني، هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد در نتيجه پدرتان نمي تواند طلب قبلي خود را درخواست كند.

-->