• ارزش مهريه چگونه محاسبه مي شود؟
  • سال پيش براي گرفتن مهريه ام اقدام كردم و هفته پيش دادگاه راي نهايي براي پرداخت مهريه را داد. شوهر بايد نيمي از مهريه را ابتدا پرداخت كند . اما از سال پيش قيمت سكه دو برابر شده است. ارزش مهريه من به قيمت الان محاسبه مي شود يا تاريخ شكايت و مطالبه مهريه ؟
1401/01/27

سلام وقتتون بخير . قيمت سكه به نرخ روز محاسبه مي شود.

-->