• سلب حضانت فرزند از مادر
  • اگر بعد از دريافت حضانت كودك مشخص شودكه مادر صلاحيت نگهداري فرزند را ندارد.آيا دوباره مي توان براي سلب حضانت اقدام كرد؟
1401/01/27

سلام . بله مطابق ماده۴۵ قانون حمايت خانواده رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است. لذا در هر زمان كه مشخص شود مصلحت كودك در خطر است از مادر سلب حضانت مي شود

-->