• شکایت چک برگشتی
  • سلام، چطوری چک 91/6/1 را می توان برگشت زد و کجا باید شکایت کنیم دادسرا یا دادگاه؟
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام در خصوص چك موعد جهت برگشت خوردن در خصوص وصف حقوقي معين نگرديده و هر زمان مي توان با گرفتن گواهي عدم پرداخت در دادگاه دادخواست مطرح نماييد و در دادسرا جهت شكايت كيفري است كه اين چك فاقد وصف كيفري است در صورت تمايل دادخواست و مشاوره بعد از پرداخت هزينه به شما ارائه خواهد گرديد

-->