• آیا درخواست اعسار از پرداخت مهریه بعد از طلاق هم امکان دارد؟
  • سلام بعد از انجام مراحل قانونی طلاق به درخواست خودم، میتوانم بعد از صدور حکم طلاق برای پرداخت مهریه درخواست اعسار بدهم؟
1401/02/04

سلام وقتتون بخیر، طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید در نتیجه، اجرای طلاق منوط به تادیه و یا تعیین تکلیف تمامی حقوق زوجه است. شما بعد از صدور رای و هم بطور همزمان میتوانید دادخواست اعسار دهید، اما توجه داشته باشید رویه شعب متفاوت است

-->