• راهی برای خدمت نرفتن وجود دارد؟
  • مهر اعزام به خدمت من زده شده اما دانشگاه هم با این ترم موافقت کرده. آیا می توانم درخواست کنم و این ترم را ادامه دهم؟
1401/02/06

سلام. می توانید مستند اعتراض خود را مطرح نمایید و از معافیت تحصیلی استفاده نمایید.در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700

-->