• دریافت قیمومت برادرزاده
  • بعد از فوت برادرم با توجه به ازدواج مجدد همسر برادرم و ترک بچه ها تصمیم به گرفتن قیمومت بچه ها گرفتم. برای گرفتن قانونی قیمومت چه اقدامی انجام دهم؟
1401/02/11

سلام. بايد به اداره امور سرپرستی مراجعه بفرمائید.دقت داشته باشيد امور مربوط به قيمومت تحت نظر دادگاه خانواده انجام مي شود.

-->