• قسط بندي مهريه در طلاق توافقي
  • سلام . من و همسرم مي خواهيم طلاق توافقي بگيريم و روي قسط بندي مهريه به توافق رسيديم.آيا مي توانيم بر اساس توافق خودمان عمل كنيم؟
1401/02/12

سلام و احترام. بله مي توانيد در قسط بندي مهريه توافق كنيد و در حكم دادگاه قيد شود.

-->