• طلاق خانم به دليل عدم توانايي شوهر از پرداخت نفقه
  • خانم بنده مدت هاست دنبال طلاق است و اخيرا به دليل وضعيت بد اقتصادي من براي ندادن نفقه اقدام كرده در واقع من توانايي دادن نفقه رو ندارم اما هر چه دارم براي خانواده خرج كردم. آيا خانم مي تواند براي ندادن نفقه طلاق بگيرد؟
1401/02/12

سلام وقتتون بخير. مطابق ماده 1129 قانون مدني در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه در نتيجه اگر توانايي پرداخت نفقه را نداشته باشيد نيز زوجه مي تواند دادخواست طلاق را پيش ببرد.

-->