• ماليات بر ارث املاك
  • پدرم سه ماه پيش فوت كردند و تنها ارثيه ايشان زمين و املاك بوده، براي تقسيم ارث بايد ماليات بدهيم. ماليات بر ارث املاك چقدر است؟
1401/02/12

سلام وقتتون بخير. محاسبه ماليات به صورت دقيق بر عهده كارشناسان اداره ماليات است. همچنين به طور كلي بر اساس جدول نرخ قانون جدید مالیات برارث، براي وراث طبقه اول كه شامل فرزندن نيز مي شود در خصوص املاك هفت و نيم در صد است.

-->