• آيا از سود بانكي هم مي توان ارث برد؟
  • سلام. بعد از فوت پدربزرگم متوجه سود بانكي ماهيانه ايشان شديم.آيا سود بانكي هم به ارث مي رسد؟
1401/02/12

سلام و احترام. بله، ورثه نسبت به سود بانكي نيز سهم الارث دارند.

-->