• رفع اختلاف و درگيري ورثه
  • بين خواهر و برادرها اختلاف و درگيري بر سهم الارث بوجود آمده و هيچكدام رضايت به حرف ديگري ندارند. براي رفع اين درگيري ها به كجا مراجعه كنند؟
1401/02/18

سلام و احترام. با مراجعه به شوراي حل اختلاف و گرفتن گواهي انحصار وراثت براي تقسيم تركه اقدام كنيد.

-->