• در صورتي كه فرزند نخواهد پدر يا مادر خود را ملاقات كند، تكليف چيست؟
  • سلام. حدود يك سال است كه طلاق گرفتيم و پسرم مدتي است كه در قرار هفتگي با مادرش نمي خواهد او راببيند و مدام گريه مي كند. در صورتي كه دادگاه حق ملاقات هفتگي را به مادر داده است اكنون قانونا چه راه حلي براي فرزندم وجود دارد؟
1401/02/18

سلام و احترام. مطابق ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می‌کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تاخیر اندازد.

-->