• آيا بردن آبرو مجازات دارد؟
  • داماد سابق خانواده بعد از طلاق و براي تلافي عمدا شروع به بردن آبرو و حيثيت افراد خانواده كرد و به اعتبار و شرافت خانواده ضربه زد. آيا اين شخص در قوانين مجازاتي دارد؟
1401/02/18

سلام مطابق ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري، شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید. لذا صدمات خانوادگي نيز زيان معنوي شمرده شده است. بهتر است بدانيد مطابق قانون منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود

-->