• مهريه در عقد موقت
  • با خانمي براي 3 ماه عقد موقت كرديم. اما من در طول سه ماه با خانم هيچ ارتباطي نداشتم و منزلشان نرفتم. آيا اين خانم مي تواند كل مهريه را از من بخواهد؟ مهريه اي به ايشان تعلق ميگيرد؟
1401/02/18

سلام و احترام. بر اساس ماده ۱۰۹۶ قانون مدني در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند. در نتيجه تمام مهريه خانم به قوت خود باقي است و جزء اموال او محسوب مي شود لذا تمام مهريه به خانم تعلق مي گيرد. در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700

-->