• شرایط به فرزندخواندگی گرفتن کودک دارای پدر چیست؟
  • سلام می توانم کودکی که پدر معتاد دارد که هیچ وقت در منزل نیست را فرزندخواندگی گرفت و در شناسنامه ثبت کرد؟
1401/02/18

سلام وقت بخیر. تحت شرایطی مانند کودک بد سرپرست می تواند امکان پذیر باشد اما تصمیم نهایی با دادگاه و بر اساس مصلحت کودک است. در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700

-->