• کلاهبرداری
  • با احترام چک دادم مبلغ ۲۵ میلیون سپس اجناسی به مبلغ ۱۰ میلیون تحویل گرفتم وچون رفاقت باهم داشتیم خیلی صبر کردم که بقیه اجاسو بهم بده ولی متاسفانه چک منو فروخت وناچارا آن راپرداخت کردم ودرحال حاضر هیچگونه جوابی بهم نمیده مدارک هم هست فاکتور اجناس بدون از قیمت ولی امضاشده از ایشان دارم .
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

شما ميتوانيد از نامبرده به دليل تحصيل مال از طريق نامشروع شكايت نماييد

-->