• تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره و مبلغ ودیعه
  • مستاجر 2 ماه است که اجاره نداده وچک ودیعه هم برگشت خورده.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام دوست عزيز هر چند از لحاظ اخلاقي شايسته است فرصت مناسب به مستاجر داده شود تا در اسرع وقت نسبت به پرداخت اجاره اقدام نمايد ولي در صورت تمايل از لحاظ قانوني ميتوانيد حكم تخليه اخذ نماييد دادخواست و مشاوره كامل با پرداخت هزينه ٣٠٠ هزار تومان انجام مي شود

-->